Arteterapia – Wprowadzenie Cz 1. Co wiem o sobie i świecie

Piotr Kolanko Blog Wprowadzenie 1 Arteterapia

Arteterapia – Wprowadzenie Cz 1. Co wiem o sobie i świecie

Arteterapia, jak każde medium służące samopoznaniu i rozwojowi, nie będzie przynosić wymiernych efektów jeśli dobrze się do niego nie przygotujemy. Żeby móc pracować z treścią, która wypływa z nas, transformować swoje ograniczenia i blokady, rozwijać poczucie szczęścia spełnienia i komfortu, w pierwszej kolejności musimy nawiązać dobry kontakt ze sobą. Brzmi to dla wielu abstrakcyjnie – przecież jestem sobą i kontaktuję się z innymi  Niestety w praktyce nasza pełna osobowość, dzieli się na różne sfery: emocjonalną, intelektualną, mentalną i seksualną. W dalszej części omówię dokładny wpływ poszczególnych aspektów osobowości  na nasze życie. Nie mniej najczęściej elementy naszej natury nie są w równowadze – powoduje to wtedy dysharmonię i nieprawdziwy obraz siebie, jako istoty niekompletnej, obdarzonej brakiem na poziomie świadomym (poziomie myśli). Objawia się to posiadaniem konkretnego kompleksu. Nasza relacja ze światem opiera się na dwóch podstawowych wartościach, a mówiąc konkretnie na wyniku relacji pomiędzy nimi. Dobra wiadomość jest taka, że te wartości nadajemy sobie i otoczeniu sami. Już zdradziłem o czym mówię. Nasze poruszanie się po rzeczywistości determinują dwie zmienne: to, co myślę o sobie i to, co myślę o świecie. Z tej prostej funkcji wynika cała masa późniejszych zgrań i niezgrań, sukcesów, zwycięstw, porażek i ograniczeń. Często pewnie zdarza nam się widzieć super inteligentna osobę, która nie radzi sobie z  życiem. Bardzo często wiąże się to z negatywnymi przekonaniami na temat otoczenia, które dzięki temu nie może dostąpić zaszczytu poznania tej wspaniałej osobowości. Dlaczego niektóre kobiety plus size są bardzo seksowne, a inne nie? Niestety te drugie wypierają i odrzucają swoją seksualność, która jest podstawą naszej witalności i zmysłowości. Nasza natura przejawia się i manifestuje się w materii, nasze myśli kreują naszą formę i determinują charakter naszych połączeń ze światem. Kiedyś na dworcu autobusowym w Krakowie podszedł do mnie bezdomny, byłem pewny że zaraz rozpoczniemy dialog o aktualnym kursie walut. Ten dorosły, acz lekko umorusany człowiek, spytał mnie czy wierzę w szczęście – odpowiedziałem mu, że tak (wtedy nie będąc tego do końca pewnym). Odpowiedział: „To dobrze, bo gdyby nie wierzył pan w szczęście, nie mogłoby Pana spotkać”, po czym odszedł. Osobliwy człowiek przemawia do mnie językiem natury, która chciała mi coś powiedzieć, a jej komunikat był dość prosty „uwierz w siebie, nie masz nic do stracenia”. Pierwsze ćwiczenie jakie zalecam dla osób zainteresowanych głębszą introspekcją to zbadanie swoich przekonań na temat siebie, a później na temat świata i otoczenia. Jeśli będziemy uważni, odkryjemy w sobie stereotypowe przekonania, które wykształciły się w nas w różnych etapach dojrzewania i nie mają aktualnie z nami zupełnie nic wspólnego. To pierwszy scan disk, czyszczenie pamięci podręcznej z naleciałości, które zbudowaliśmy w ciągu życia. To ćwiczenie ma jeszcze jeden bardzo ważny, pozytywny skutek – uczy nas dystansu do siebie i spoglądania na nasze relacje z otoczeniem z punktu widzenia świadomego obserwatora, który podejmuje własne decyzje o sobie, a nie wyłącznie działa impulsywnie.

Cdn artykułu Arteterapia – Wprowadzenie Cz 1. Co wiem o sobie i świecie już wkrótce

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go w sieci!

Adrianna Gajdziszewska i Piotr Kolanko instalacja Mystery. Dowiedz się więcej!