PIOTR KOLANKO

Magister Sztuki 2013r. WSUR
Magister Grafiki 2016r. ASP Kraków
Współzałożyciel marki Kwiaty Paproci
W 2019 Grafik Muzeum Narodowego w Krakowie
Uprawiane techniki: Malarstwo, Grafika, Video, Intermedia

Używam pierwotnych form do opowiadania historii o najdalszych zakątkach psychiki człowieka. W naszym umyśle znajduje się zapis z początku cywilizacji, cały szkic transformacji świadomości. Człowiek w swojej naturze ma możliwość sięgania do tego, co transcendentne, a także zatracenia się w materialnym empiryzmie. Na tej szali wydarza się odwieczna ścieżka poznania. Przynoszę treści spoza czasu, treści uniwersalne, dla każdej czującej istoty ludzkiej. Nasza wiedza na temat człowieka i jego możliwości, jest niebywale uboga w stosunku do i naszego rozwoju technologicznego. Przyjąłem zatem za cel próbę wyrównania szans, tak niebywale potrzebną w czasach wszechobecnego lęku przed katastrofalną przyszłością. Ten egzystencjalny lęk może zastąpić jedynie, siła jaką odnajdziemy w sobie. W dzisiejszym świecie człowieka określa to, co posiada – nie to co czuje i rozumie. Na tym poziomie nie jesteśmy w stanie zbudować trwałej tożsamości, za to jesteśmy jako cywilizacja podatni na wszelkie możliwości stymulacji poprzez nowe zewnętrzne atraktory. Taka sytuacja w czasach obecnych problemów geopolitycznych jest delikatnie mówiąc niebezpieczna. Mam nieśmiałą nadzieję, że moja artystyczno-badawcza praca przyczyni się do poszerzenia świadomości, która w rezultacie choć w małym stopniu wpłynie na stan kondycji człowieka w naszym uniwersum. Zapraszam do wnikliwej eksploracji tego miejsca.
 

WAŻNIEJSZE WYSTAWY I NAGRODY

Ważniejsze wystawy:

„Enlightnment” Ufo Art Gallery 2021
„Falling Wall” Hotel Cracovia 2021
“Hydepark” Muzeum Narodowe W Krakowie 2020
“ Od śladu do symbolu” Galeria Solvay Kraków 2020
“UNKNOWN’ ? ? ?“ UFO Art Gallery Kraków 2020
“ZEN” UFO Art Gallery Kraków 2020
“” 2019 ART ZONA Kraków
„KODY FIZJONOMI” SZYB WILSON 2016
„Open 27” New Walk Muzeum Leicester 11.03.2016
„Flesh” Especialgallery, London 25.09.2015
“ Od śladu do symbolu” Galeria Solvay Kraków 2020
„13 Piątek” Art. Zona, Kraków 2015
„Przeczucie” Centrum Sztuki Współczesnej Solvay Kraków luty 2014
„Nie(Pokoje)” Centrum Kultur Pogranicza Krosno syczeń 2014
Szóste Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej, Tetevo Macedonia 03.2013r.
Ogólnopolski przegląd dyplomów „Świeża Krew” Galeria Socato Wrocław 2013r.

Nagrody:

Prize in „Open 27” New Walk Muzeum Leicester 11.03.2016

Wyróżnienie w Konkursie „PANKA” na najlepszy dyplom magisterski Rzeszów